studio

Студія заснована в 2009 році. Займаємось комплексним ландшафтним проектуванням та авторським наглядом за реалізацією об’єктів.

Наша мета – створити комфортні умови для проживання людей у містах за допомогою влаштування якісних громадських просторів.
Ми хочемо бачити щасливих людей, що почувають себе комфортно не тільки у своїх будинках та квартирах, а й у міському просторі, який є зручним, цікавим та доступним для кожного.

Працюємо над формуванням середовища, яке сприяє соціалізації людей та дає можливість кожному відчути себе частиною міста.

Основні напрями роботи:
– проектування громадських просторів в контексті стратегічного розвитку міст
– ландшафтна архітектура комерційних об’єктів мультифункціонального призначення
– соціальні проекти та ініціативи

• Займаємося лише міськими територіями
• Приділяємо особливу увагу детальному вивченню та аналізу існуючої ситуації
• Потреби користувачів – в основі прийняття проектних рішень
• Впроваджуємо використання сучасних технологій та матеріалів

Studio was founded in 2009. We do complex landscape planning and architectural supervision of project implementation.
Our goal is to create comfortable living conditions in the city through the development of qualitative urban spaces.

We want to see happy people, who feel comfortable not only in their own houses or apartments but also in the public space, which is friendly, interesting and available for everyone.

We work on creating an environment, which contributes the socialization of citizens and gives an opportunity for everyone to identify themselves as a part of the city.

Main areas of work:
– urban landscape architecture in the context of the strategic urban development
– landscape architecture of the commercial cross-functional objects
– social projects and initiatives

Our principles:
– to work only with urban areas
– to put user needs on basis of all project decisions
– to implement high technologies and modern materials